Výsledok vyhľadávania | Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi https://snv.tritius.sk/search/rss?q=%22nadn%C3%A1rodn%C3%A9%20spolo%C4%8Dnosti%22 Výsledok vyhľadávania Medzinárodné podnikanie - Spoločné a nadnárodné podniky Dvořáček, Jiří Four : veľká štvorka / Galloway, Scott, 1964- Vybrané kapitoly z medzinárodnej ekonomiky Čorejová, Tatiana Medzinárodné podnikanie Baláž, Peter 1954- Medzinárodný manažment a podnikanie / Ubrežiová, Iveta, 1963-