Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 52790 93801
BR Brožúry 0 0 09.08.2022
ZK Zvukové knihy 0 0 09.08.2022
KN Knihy 52323 79974 09.08.2022
MP [MP] 36 55 24.08.2018
EZ Elektronické zdroje 18 21 24.08.2018
SH Stolné hry 0 0 09.08.2022
AV Audiovizuálne médiá 70 69 24.08.2018
PE Periodiká 299 13624 09.08.2022
SK Skladby 0 0 09.08.2022
DP Študentské práce 0 0 09.08.2022
HU Hudobniny 44 58 24.08.2018
AN Články 0 0 09.08.2022