Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 52751 93356
BR Brožúry 0 0
ZK Zvukové knihy 0 0
KN Knihy 52284 80220 10.12.2021
MP [MP] 39 56 24.08.2018
EZ Elektronické zdroje 18 21 24.08.2018
SH Stolné hry 0 0
AV Audiovizuálne médiá 70 70 24.08.2018
PE Periodiká 296 12931 25.01.2022
SK Skladby 0 0
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 44 58 24.08.2018
AN Články 0 0