Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 52655 103514
BR Brožúry 0 0
ZK Zvukové knihy 0 0
KN Knihy 52175 87738 13.09.2019
MP [MP] 39 59 24.08.2018
EZ Elektronické zdroje 18 21 24.08.2018
SH Stolné hry 0 0
AV Audiovizuálne médiá 92 90 24.08.2018
PE Periodiká 288 15547 17.09.2019
SK Skladby 0 0
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 43 59 24.08.2018
AN Články 0 0