Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 53057 94525
BR Brožúry 0 0 30.06.2022
ZK Zvukové knihy 0 0 30.06.2022
KN Knihy 52589 80872 27.05.2022
MP [MP] 37 56 24.08.2018
EZ Elektronické zdroje 18 21 24.08.2018
SH Stolné hry 0 0 30.06.2022
AV Audiovizuálne médiá 71 70 24.08.2018
PE Periodiká 298 13448 29.06.2022
SK Skladby 0 0 30.06.2022
DP Študentské práce 0 0 30.06.2022
HU Hudobniny 44 58 24.08.2018
AN Články 0 0 30.06.2022