Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 52582 94960
BR Brožúry 0 0
ZK Zvukové knihy 0 0
KN Knihy 52120 81028 13.09.2021
MP [MP] 39 56 24.08.2018
EZ Elektronické zdroje 18 21 24.08.2018
SH Stolné hry 0 0
AV Audiovizuálne médiá 68 70 24.08.2018
PE Periodiká 293 13726 24.09.2021
SK Skladby 0 0
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 44 59 24.08.2018
AN Články 0 0