Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 53045 103609
BR Brožúry 0 0
ZK Zvukové knihy 0 0
KN Knihy 52566 87374 05.03.2020
MP [MP] 39 59 24.08.2018
EZ Elektronické zdroje 18 21 24.08.2018
SH Stolné hry 0 0
AV Audiovizuálne médiá 88 90 24.08.2018
PE Periodiká 290 16006 27.03.2020
SK Skladby 0 0
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 44 59 24.08.2018
AN Články 0 0