Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Diačiková, Anna, 1955-


Citácia: www(Katolícka univerzita v Ružomberku), cit. 12.09.2016;
Citácia: www(Katolícka univerzita v Ružomberku), cit. 12.09.2016;
Citácia: www(Register zamestnancov), cit. 12.09.2016;
Citácia: osobná konzultácia, cit. 7.10.2016;
Vysokoškolská učiteľka, Ing., PhD., * 1955. Zaoberá sa oblasťou manažmentu, marketingu, ekonómiou.